16.10.2018 - 6.11.2018

Wiktor Jackowski
Uwaga: nic

Otwarcie / Opening
16.10.2018 Wtorek godz. 18 / Tuesday, 6 PM

Uwaga: nic - zdaje się wyrażać czysty billboard, obdarty z treści, celu swojego istnienia. Stojąc na przydrożnym polu odbija tylko słońce, razi pustką, która stała się jego jedynym przekazem. Tą samą pustką, przed którą zaciekle ochraniają nas porzucone taśmy ostrzegawcze. Odblaskowe pachołki drogowe wytyczają w próżni obszar niczego. 

Flagi powiewające nad sklepowym parkingiem wydają się uświetniać już tylko kolejne zachody słońca.
Obrazy powstałe w latach 2017-2018 są swoistym dziennikiem pobytu w Nowym Jorku, miasta napędzanego energią mnogości kultur i ambicji milionów ludzi. Tutaj, na niewielkiej wyspie miedzy dwiema rzekami skumulowały się nadzieje i marzenia przybyszów z całego świata. Wszyscy desperacko szukają treści istnienia, często zadowalając się jej syntetyczną formą. Formą, która obiecuje wiele, ale nic ostatecznie nie wnosi.

Warning: nothing
A blank billboard, stripped out of its content, lacking the purpose of its existence. Standing on the roadside meadow, it reflects nothing but the sun, blinding with emptiness that had become its only message. Abandoned warning tape fiercely protects us from the limbo. Flashy traffic cones block off an area of nothing. Flags fluttering above the solitary market parking lot celebrate nothing more than the following sunsets.
The paintings created in 2017-2018 form a New York City journal, portraying a city driven by cultural multiplicity as well as by the ambitions of a few million people. Here, a little island between two rivers accumulates all the hopes and dreams of newcomers from all over the world. Everyone is desperately looking for contentment and often find its satisfying yet synthetic form: that which promises a lot, but doesn't hold anything at all.

Urodzony w 1987 r. w Kielcach.
-
2011- dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
-2010 - staż w ramach programu Socrates-Erasmus w L'école Estienne w Paryżu
-2013-- wyspa Aruba, prace malarskie dla lokalnego kościoła
-2013-2015 -Gdańsk, praca przy produkcji filmu Loving Vincent
-2016 -Ateny,  nadzór nad greckim studiem filmu Loving Vincent
-Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.   

Wiktor Jackowski was born in 1987 in Kielce, Poland. He studied at the Department of Painting of The Academy of Fine Arts in Krakow. In 2010 he studied as an Erasmus student at L'École Estienne in Paris. In 2013 he travelled to the Caribbean island of Aruba, where he worked for the local church as a painter. In 2014 he started to work as a keyframer in a production of a painted animation film Loving Vincent, in 2016 he moved Athens to train and supervise a greek unit of the film production. He presented his paintings on various exhibitions.

8.11.2018 - 28.11.2018
Otwarcie: 8.11.2018 godz. 19
Opening: 08.11.2018 7PM.

Jacek Sienicki
w poszukiwaniu prawdy

obrazy / rysunki

W poszukiwaniu prawdy to kolejny pokaz rysunków i obrazów Jacka Sienickiego, artysty związanego z Saską Kępą, zaprzyjaźnionego za życia z Galerią Milano, a zarazem ostatnia wystawa przygotowana wspólnie z żoną artysty, Wandą.

Jacek Sienicki miał swoje ulubione tematy, do których lubił wracać i pokazywać na nowo. Był to w pewnym sensie proces dociekania prawdy, prawdy w przedmiocie, roślinie, pejzażu, wnętrzu, a tym samym rodzaj poszukiwania samego siebie w swoistym egzystencjalnym osamotnieniu artysty.

Na wystawie pokażemy obrazy olejne, rysunki, gwasze reprezentujące wybrane cykle, nad którymi pracował autor podejmując kolejne wyzwania "starcia" się z tym samym tematem: kwiaty, drzewka, wnętrza, dachy, garnki, czaszki.
Odwiedź nas na Facebook'u

instagram